Endotricha flammealis

Pyralidae – Omacnicowate
Przednie skrzydła brązowożółte z dwoma cienkimi przepaskami poprzecznymi, z których pierwsza jest łukowato wygięta, a druga niemal prosta. W połowie długości skrzydła mała, czarna plamka. Tylne skrzydła zwykle bardziej kontrastowe, z odcieniem czerwieni w tylnej części.

Łuków 09.07.2016 Fot. Ricosz

 1. Liczebność. Pospolity
 2. Biotop. Zarośla, ogrody, parki, łąki, skraje lasów, tereny ruderalne; rzadsza w biotopach otwartych
 3. Wymiary. Rs 18-23 mm
 4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
 5. Lokalizacja. Świętokrzyskie (Przedborski PK), lubelskie, wielkopolskie. Występuje w całym kraju
 6. Pokarm. Gąsienice żerują na borówkach, ligustrach, rzepikach, oraz na rozmaitych drzewach i krzewach liściastych. Starsze gąsienice gustują w zwiędłych liściach
 7. Podobne. Stosunkowo nietrudny do rozpoznania
 8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Hańca Ricosz avidal
 9. Uwagi 2. Identyfikacja osobników z 2015 i 2017 roku Aneta Itczak
 10. E.flammealis w bazie BioMap
 11. E.flammealis na Lepiforum
Okuninka 21.07.2015

Okuninka 21.07.2015

E.flammealis

Murawy Dobromierskie 29.07.2017

Poznań 09.08.2020 Pozycja spoczynkowa Fot. Andrzej Hańca


avidal

Leave a Reply