Etiella zinckenella – Mklik akacjowiec

Pyralidae – Omacnicowate
Przednie skrzydła szare lub szarobrązowe z częściowo żółtym polem nasadowym. Żółta przepaska poprzeczna przed połową długości skrzydła z rdzawym lub brunatnym podkreśleniem wewnętrznej krawędzi.

Niemcy – czerwiec 2021 Fot. Benjamin Fabian

  1. Liczebność. Lokalny, miejscami liczny – zwykle jednak rzadko obserwowany
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, łąki, ugory, zarośla
  3. Wymiary. Rs 22-26 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce głównie na południu kraju, w północnej części kraju nie odnaleziony
  6. Pokarm. Gąsienice żerują w strąkach wielu rozmaitych bobowatych
  7. Podobne. Nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Benjamin Fabian
  9. E.zinckenella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply