Etiella zinckenella – Mklik akacjowiec

Pyralidae – Omacnicowate
Przednie skrzydła szare lub szarobrązowe z częściowo żółtym polem nasadowym. Żółta przepaska poprzeczna przed połową długości skrzydła z rdzawym lub brunatnym podkreśleniem wewnętrznej krawędzi.

Niemcy – czerwiec 2021 Fot. Benjamin Fabian

Francja – Bessières 13.09.2023 Fot. Karol Wałach

Czechy 24.06.2023 Fot. gernotkunz

  1. Status. Lokalny, miejscami liczny – zwykle jednak rzadko obserwowany. W Polsce głównie na południu kraju, w północnej części kraju nie odnaleziony
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany, łąki, ugory, zarośla
  3. Wymiary. Rs 22-26 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Niemcy, Czechy, Francja
  6. Pokarm. Gąsienice żerują w strąkach wielu rozmaitych bobowatych
  7. Podobne. Nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Benjamin Fabian gernotkunz Karol Wałach
  9. E.zinckenella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply