Pyralis regalis – Zadarlica żarzanka

Pyralidae – Omacnicowate
Przednie skrzydła brązowokasztanowe z pomarańczowym, rozmytym rozjaśnieniem w połowie długości skrzydeł. Dwie pary świetliście jasnych plam dochodzą do przednich krawędzi skrzydeł.

P.regalis

Łódzkie 04.08.2015 Fot. Jacek Nowak

P.regalis

Rezerwat Lubiaszów 18.06.2019

Pyr.regalis

Łódzkie 04.08.2015 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Niezbyt pospolita, nieregularnie obserwowana; lokalnie liczna
  2. Biotop. Lasy, ogrody, zarośla; regularnie zasiedla torfowiska
  3. Wymiary. Rs 16-20mm
  4. Okres lotu. Maj/czerwiec- lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Bionomia gąsienic pozostaje nieznana; znany jest przypadek odnalezienia gąsienic w pszczelim ulu; gdzie przypuszczalnie żywiły się woskiem, bądź miodem
  7. Podobne. Nietrudna do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorem jednej z obserwacji jest Jacek Nowak
  9. P.regalis w bazie BioMap
  10. P.regalis na Lepiforum

Leave a Reply