Trachonitis cristella

Pyralidae – Omacnicowate
Przednie skrzydła szare z brunatnym rozmyciem w nasadowej i zewnętrznej części. Przed połową długości skrzydła ciemna przepaska poprzeczna z silnie wzniesionych, brunatnych i czarnych łusek (wskazany widok z boku) – nie dochodzi do tylnej krawędzi skrzydła. Przepaska ta obrzeżona jest wąską obwódką z białych, żółtawych i rdzawych łusek.

Austria – Wiedeń 22.07.2022 Fot. Michael Knapp

  1. Status. Zdecydowanie rzadki, lokalny, obserwowany bardzo sporadycznie. W Polsce głównie na południu kraju, w północnej części kraju nie odnaleziony
  2. Siedlisko. Lasy, zarośla, polany, ogrody, sady
  3. Wymiary. Rs 20-26 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na liściach drzew i krzewów liściastych – wymienia się brzozy, trzmieliny, oraz drzewa owocowe
  7. Podobne. U Pempelia palumbella przepaska poprzeczna jest bardziej jaskrawa, rdzawoczerwona i dochodzi do tylnego brzegu skrzydła
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Michael Knapp
  9. T.cristella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply