Parascythris muelleri

Scythrididae
Przednie skrzydła czarne lub brunatne z dwiema parami okrągławych, jasnych plam ułożonych w prostokąt. Strzępina długa, w barwie reszty skrzydła. Odwłok czarny. Głowa czarna lub brunatna.

P.muelleri

Łuków 24.06.2014 Fot. Ricosz

  1. Status. Rzadko obserwowany
  2. Siedlisko. Murawy kserotermiczne i naskalne oraz inne nasłonecznione, otwarte tereny z rośliną żywicielską
  3. Wymiary. Rs 14-16 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na macierzankach (najprawdopodobniej)
  7. Podobne. Niektóre inne motyle o czarnych, jasno [plamkowanych skrzydłach (np. Phaulernis fulviguttata) – mimo to nietrudny do identyfikacji
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. P. muelleri na Lepiforum

avidal

Leave a Reply