Scythris scopolella

Scythrididae
Głowa i tułów oraz przednie skrzydła brunatne do czarnych z metalicznym połyskiem. Przednie skrzydło z białą, łukowatą przepaską nasadową, która może częściowo bądź całkowicie zanikać, oraz z trzema rzędami białych plam ułożonych w systemie 1-2-1; rzadziej 1-1-1.

Francja – Solliès-Toucas 29.06.2021 Bernard Noguès

Hiszpania – Granada 01.07.2015 Fot. Simon Oliver

  1. Liczebność. Skrajnie rzadki, obserwowany tylko wyjątkowo
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, murawy psammofilne, murawy naskalne, ogrody, suche lasy sosnowe
  3. Wymiary. Rs 13-18 mm. Długość ciała 7-9 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Hiszpania, Francja. W Polsce współcześnie wykazany jedynie z rezerwatu Murawy Dobromierskie (2009 rok)
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozchodnikach, dziurawcach, posłonkach i brodkach; także na mchach porastających skały i ściany
  7. Podobne. Nietrudny do identyfikacji
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Simon Oliver Bernard Noguès
  9. S.scopolella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply