Scythropia crataegella

Scythropiidae
Przednie skrzydła białe z brązowymi, drobnymi plamkami oraz z dwiema przepaskami poprzecznymi; przepaska zewnętrzna może zanikać. Na głowie śnieżnobiała „czuprynka” z nastroszonych łusek.

Niemcy – Thüringen – czerwiec 2021 Fot. Benjamin Fabian

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, ogrody, sady, parki, zakrzewione murawy, tereny ruderalne i miejskie
  3. Wymiary. Rs 11-15 mm, Długość ciała przeciętnie 7 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – lipiec/sierpień; apogeum pojawu przypada na lipiec
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce na rozproszonych stanowiskach, głównie w zachodniej części kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują gromadnie na głogach, tarninach i irgach, a rzadziej na innych różowatych;
  7. Podobne. Inne białoskrzydłe Microlepidoptera różnią się detalami desenia na skrzydłach i/lub ubarwieniem głowy. Jedyny europejski reprezentant rodziny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Benjamin Fabian
  9. S.crataegella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply