Synanthedon cephiformis – Przeziernik jodłowiec

Sesiidae – Przeziernikowate
Głowa czarna z żółtawymi smugami przy wewnętrznych krawędziach oczu; z tyłu głowy rudo-pomarańczowa kryza. Tułów granatowo-czarny, żółto plamkowany. Odwłok granatowo-czarny – na tergitach 2,4 i 6 żółte przepaski. Szczotka odwłokowa samicy żółto-czarna, samca czarna. Czułki czarne. Skrzydła przeźroczyste; przednie skrzydło z czarna przepaską i zaciemnionym wierzchołkiem. Ciemna plamka dyskoidalna na tylnym skrzydle relatywnie szeroka – istotna cecha diagnostyczna gatunku.

Wiedeń 21.07.2020 ♀ Fot. Adrian Atamańczuk

Wiedeń 21.07.2020 ♀ Fot. Adrian Atamańczuk

  1. Status. Rzadko obserwowany, lokalnie liczny
  2. Siedlisko. Lasy iglaste i mieszane, torfowiska śródleśne, ogrody
  3. Wymiary. Rs 17-22 mm
  4. Okres lotu. Koniec maja – sierpień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce znany głównie ze wschodniej i południowowschodniej części kraju, oraz z Gór Świętokrzyskich
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują najczęściej w rakowatych wyroślach na jodłach, znacznie rzadziej zasiedlają modrzewie i jałowce
  7. Podobne. U bardzo podobnego Synanthedon loranthi ciemna plamka dyskoidalna na tylnym skrzydle jest wyraźnie węższa
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adrian Atamańczuk
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Marek Hołowiński
  10. S.cephiformis na Lepiforum

avidal

Leave a Reply