Synanthedon loranthi

Sesiidae – Przeziernikowate
Głowa czarna z żółtawymi smugami przy wewnętrznych krawędziach oczu. Tułów granatowoczarny z żółtymi pasami na bokach. Odwłok granatowoczarny – na tergitach 2,4 i 6 żółte przepaski. Szczotka odwłokowa samicy żółtoczarna, samca czarna. Czułki czarne. Skrzydła przeźroczyste; przednie skrzydło z czarna przepaską i zaciemnionym wierzchołkiem. Ciemna plamka dyskoidalna na tylnym skrzydle wąska – istotna cecha diagnostyczna gatunku.

  1. Liczebność. Znaeziony w Polsce dopiero w 1998 roku w Puszczy Kozienickiej. Rzadko obserwowany, lokalny – miejscami liczny
  2. Biotop. Skraje wilgotnych, lasów, zarośla, polany, mokradła
  3. Wymiary. Rs 18-25 mm
  4. Okres lotu. Maj/czerwiec – lipiec
  5. Lokalizacja.
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują w jemiołach pasożytującyh w koronach sosen i jodeł; zasiedlają zdrewniałe pędy. Drugą znaną rośliną żywicielską jest róniez pasożytniczy gązewnik europejski
  7. Podobne. U bardzo podobnego Synanthedon cephiformis plamka dyskoidalna na tylnym skrzydle jest wyraźnie szersza
  8. S.loranthi na Lepiforum
  9. S.loranthi na forum Entomo.pl

avidal

Leave a Reply