Montescardia tessulatellus

Tineidae – Molowate
Przednie skrzydło szarobrązowe z nieregularną, skośną, ciemniejszą od tła przepaską poprzeczną i z ciemnymi plamkami. „Czuprynka” na głowie szarobiała do żółtobrązowej. Owłosienie czułków samca relatywnie krótkie.

Borówiec 17.07.2020 Fot. Andrzej Hańca

Borówiec 17.07.2020 Fot. Andrzej Hańca

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany gatunek borealno-góski
  2. Biotop. Głównie lasy
  3. Wymiary. Rs 20-28 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie
  6. Pokarm. Mycetofagiczne gąsienice żerują w grzybach nadrzewnych oraz w przerośniętym grzybnią, murszejącym drewnie
  7. Podobne. Najbardziej podobny jest pospolity Morophaga choragella – można go odróżnić po węższych przednich skrzydłach, krószych włoskach na czułkach samców i kształcie przepaski poprzecznej na przednim skrzydle. Inne molowate są na ogół wyraźnie mniejsze – w tym podobnie ubarwiony, ale o pomarańczowej „czuprynce” Triaxomera parasitella
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji  – Andrzej Hańca
  9. Wątek na forum entomo.pl
  10. M.tessulatellus na Lepiforum

avidal

Leave a Reply