Acleris notana/Acleris ferrugana – Zwójka liściówka/Zwójka brzozówka

Tortricidae – Zwójkowate
Skrzydła przednie dość jednolicie ubarwione, rdzawobrunatne, lub szarobrunatne. Dwa tytułowe gatunki rozróżnialne wyłącznie po genitaliach.

ac-ferrugana

Łuków 18.09.2018 Fot. Ricosz

 1. Liczebność. Pospolite
 2. Biotop. Zarośla, lasy, parki, ogrody, wrzosowiska, skraje lasów
 3. Wymiary. Rs 14-18 mm
 4. Okres lotu. W zasadzie przez cały wiosenno – jesienny sezon, z ewentualną przerwą na przełomie maja i czerwca
 5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie . Występują w całym kraju
 6. Pokarm. Gąsienice Acleris notana żerują m.in. na topolach, bukach, brzozach, malinach i gruszach, zaś Acleris ferrugana na dębach i brzozach, rzadziej na innych drzewach liściastych
 7. Podobne. Acleris quercinana oraz niektóre gatunki z rodzaju Agonopterix
 8. Uwagi. Identyfikacja osobnika z Widzewa Adam Larysz. Osobnika z Konewki rozpoznał niejaki MB
 9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Ricosz avidal
 10. A.notana na Lepiforum
 11. A.ferrugana na Lepiforum
Widzew 15.10.2014

Łódź – Widzew 15.10.2014

Konewka 26.04.2015

Konewka 26.04.2015

Konewka 26.04.2015

Konewka 26.04.2015


Rodzaj Acleris


avidal

Leave a Reply