Ancylis laetana

Tortricidae – Zwójkowate
Tło skrzydeł przednich białoszare z czarnobrązowym deseniem.

A.laetana

Łódź 01.08.2017 Fot. Jacek Nowak

A.laetana

Łódź – BRUS 23.08.2019

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, parki, aleje, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Rs 14-18 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – czerwiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na topolach osikach i na topolach czarnych
  7. Podobne. Kilka innych zwójek
  8. Uwagi. Autorzy – Jacek Nowak Marek Wyszomirski avidal
  9. A.laetana w bazie BioMap
  10. A.laetana na Lepiforum

Łódź – BRUS 24.05.2020

Łódź – BRUS 24.05.2020

Łódź – BRUS 24.05.2020


Rodzaj Ancylis


avidal