Ancylis laetana

Tortricidae – Zwójkowate
Tło skrzydeł przednich białoszare z czarnobrązowym deseniem.

A.laetana

Łódź 01.08.2017 Fot. Jacek Nowak

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, parki, aleje, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Rs 14-18 mm
  4. Czas lotu. Kwiecień – czerwiec
  5. Lokalizacja. Łódź
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na topolach osikach i na topolach czarnych
  7. Podobne. Kilka innych zwójek
  8. Uwagi. Oznaczenie Wojtek M.
  9. Uwagi 2 . Autorami obserwacji są Jacek Nowak Marek Wyszomirski