Archips rosana – Zwójka różóweczka

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydła samicy zwykle oliwkowobrązowa, u samca jasnobrązowa z bardziej wyrazistym deseniem – jednak zarówno tło skrzydeł jak i ich odcień bardzo zmienne. Gąsienica żółtozielone, bądź zielone, początkowo z czarną głową, a potem brunatną głową.

ar-rosana

Łuków 15.06.2016 ♂ Fot. Ricosz

Ar.rosana

Łódź – BRUS 24.05.2018 ♀

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, parki, ogrody, sady, zarośla, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 15-24 mm; samica większa od samca
  4. Okres lotu. Maj – sierpień/wrzesień. Gąsienice w kwietniu i maju. Zimują jaja w złożach na korze
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach z rodziny różowatych (chętnie na jabłoniach, śliwach, pigwach i dzikich różach) oraz na malinach, agreście i porzeczkach
  7. Podobne. Gatunki z rodzaju Choristoneura oraz liczne inne zwójki z rodzajów ArchipsPandemis i innych
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak Ricosz avidal
  9. A.rosana w bazie Biomap
  10. A.rosana na Lepiforum
Arch.rosana

Łódzkie 25.06.2015 ♂ Fot. Jacek Nowak

Ar.rosana

Łódzkie 25.06.2015 ♂ Fot. Jacek Nowak

A.rosana

Łódź – Widzew 02.07.2012 ♀


Rodzaj Archips - Zwójka


avidal

Leave a Reply