Celypha striana

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydła szarobrązowe. W połowie długości skrzydła wyraźna, ciemniejsza od tła, szeroka przepaska poprzeczna o silnie powcinanych brzegach.

C.striana

Łódzkie 22.07.2015 Fot. Jacek Nowak

Cel.striana

Łódzkie 22.07.2015 Fot. Jacek Nowak

ce-striana

Łuków 22.05.2014 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolita i liczna
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, parki, ogrody, zarośla, polany, łąki, przydroża, ugory, tereny ruderalne, trawniki, pastwiska
  3. Wymiary. Rs 15-22 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień. Gąsienice od września do maja; zimują
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie. Obecna w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują w korzeniach mniszków i babek
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak Ricosz
  9. C.striana w bazie BioMap
  10. C.striana na Lepiforum

Rodzaj Celypha


avidal

Leave a Reply