Epinotia bilunana – Wydrążka

Tortricidae – Zwójkowate
Na jasnych przednich skrzydłach – poza wieloma drobnymi ciemnymi punktami – dwie ciemne, rozmyte plamy, które mogą blaknąć i częściowo zanikać.

Las wiączyński 04.06.2015

Las wiączyński 04.06.2015

Las wiączyński 04.06.2015

Las wiączyński 04.06.2015

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, parki, zagajniki, zadrzewienia
  3. Wymiary. Rs 13-17 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na brzozach
  7. Podobne. Inne zwójki o jasnych skrzydłach różnią się ilością, kształtem i rozmieszczeniem plam na przednich skrzydłach ( np. Epinotia ramella )
  8. Uwagi. Identyfikacja Marek Hołowiński
  9. E.bilunana w bazie BioMap
  10. E.bilunana na Lepiforum