Eucosma conterminana

Tortricidae – Zwójkowate
Skrzydła przednie szaro-beżowe do brązowych z rozległą, jasną plamą po środku, najlepiej widoczną w stanie spoczynku ze złożonymi skrzydłami.

Euc conterminana

Mikołajki 25.07.2019 Fot. Jacek Nowak

Łuków 03.07.2016 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Ogrody, tereny ruderalne, suche tereny o wapiennym podłożu
  3. Wymiary. Rs 15-19 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Mazury, lubelskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na sałatach i mleczach
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z rodzaju o zwykle nieco odmiennie ubarwionych przednich skrzydłach; identyfikacja bywa trudna
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak Ricosz
  9. E.conterminana w bazie BioMap
  10. E.conterminana na Lepiforum

Rodzaj Eucosma


avidal

Leave a Reply