Hedya pruniana – Płatkówka śliwkóweczka

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydło kontrastowo ubarwione –  w przedniej części szaroczarne z błękitnawym nalotem, w tylnej białe. Ciemna plamka na granicy ciemnego i jasnego tła zwykle nie jest odizolowana od ciemnego tła; styka się z nim. Na wierzchołku skrzydła szarobrązowa plama.

H.pruniana

Łódź – Majerowskie Błota 29.05.2018

H.pruniana

Łódź 24.05.2014 Fot. Jerzy Strzelecki

H pruniana

Łódź 24.05.2014 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Status. Liczna, pospolita
  2. Siedlisko. Lasy, ogrody, sady, zakrzewione polany, zarośla, tereny ruderalne, parki, cmentarze
  3. Wymiary. Rs 15-19 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na śliwach, tarninach, leszczynach, głogach, jarząbach, czereśniach, różach, jabłoniach…
  7. Podobne. Liczne inne podobnie ubarwione zwójki, zwłaszcza Hedya nubiferana, oraz Hedya ochroleucana i Apotomis betuletana – oznaczenie bywa trudne nawet z motylem w ręku
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jerzy Strzelecki Andrzej Hańca avidal
  9. H.pruniana w bazie BioMap
  10. H.pruniana na Lepiforum

Zarys 2/3 ciemnej części skrzydła graniczący z 1/3 jasnej jest dość charakterystyczny. Czerwone linie z „zębem” typowe dla Hedya nubiferana i Hedya pruniana. Żółta linia obrazuje przejście ciemnej strefy w jasną u Apotomis betuletana i Hedya ochroleucana. Fot. Andrzej Hańca

Czerwoną strzałką zaznaczono ciemne, dwie plamy (tu praktycznie zlane w jedną) będące styczne z ciemną, nasadową częścią skrzydła. Fot. Andrzej Hańca


Rodzaj Hedya - Płatkówka


avidal

Leave a Reply