Hedya pruniana – Płatkówka śliwkóweczka

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydło kontrastowo ubarwione –  w przedniej części szaroczarne z błękitnawym nalotem, w tylnej białe. Ciemna plamka na granicy ciemnego i jasnego tła zwykle nie jest odizolowana od ciemnego tła; styka się z nim. Na wierzchołku skrzydła szarobrązowa plama.

H.pruniana

Łódź – Majerowskie Błota 29.05.2018

H.pruniana

Łódź 24.05.2014 Fot. Jerzy Strzelecki

H pruniana

Łódź 24.05.2014 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Liczebność. Liczna, pospolita
  2. Biotop. Lasy, ogrody, sady, zakrzewione polany, zarośla, tereny ruderalne, parki, cmentarze
  3. Wymiary. Rs 15-19 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na śliwach, tarninach, leszczynach, głogach, jarząbach, czereśniach, różach, jabłoniach…
  7. Podobne. Liczne inne podobnie ubarwione zwójki, zwłaszcza Hedya nubiferana, oraz Hedya ochroleucana i Apotomis betuletana – oznaczenie bywa trudne nawet z motylem w ręku
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jerzy Strzelecki Andrzej Hańca avidal
  9. H.pruniana w bazie BioMap
  10. H.pruniana na Lepiforum

Zarys 2/3 ciemnej części skrzydła graniczący z 1/3 jasnej jest dość charakterystyczny. Czerwone linie z „zębem” typowe dla Hedya nubiferana i Hedya pruniana. Żółta linia obrazuje przejście ciemnej strefy w jasną u Apotomis betuletana i Hedya ochroleucana. Fot. Andrzej Hańca

Czerwoną strzałką zaznaczono ciemne, dwie plamy (tu praktycznie zlane w jedną) będące styczne z ciemną, nasadową częścią skrzydła. Fot. Andrzej Hańca


Rodzaj Hedya - Płatkówka


avidal

Leave a Reply