Zygaena fausta – Kraśnik cieciorkowiec

Zygaenidae – Kraśnikowate
Przednie skrzydła granatowo-czarne z karminowymi, żółto obwiedzionymi, rozległymi plamami  o ułożeniu i kształcie diagnostycznym dla gatunku. Tylne skrzydła czerwone z wąskim, czarnym obrzeżeniem. Odwłok czarny z szerokim czerwonym pierścieniem. Jeden z najpiękniejszych kraśników. Gąsienica zielona z rozmytą, czerwona plamka na zagłowiu.

Francja – Montpellier 24.05.2014 Fot. Bastien Louboutin

  1. Zasięg. Cieplejsze regiony środkowej, zachodniej i południowej Europy, północna Afryka
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, murawy naskalne, suche łąki i polany, przydroża, przytorza; preferuje tereny górskie
  3. Wymiary. Rs 24-35 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień/maj – październik/listopad; okres pojawu zależny od lokalizacji
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na cieciorkach
  7. Podobne. Zbliżony deseń na skrzydłach posiada Zygaena hilaris – różni się brakiem czerwonego pierścienia na odwłoku
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Bastien Louboutin
  9. Z.fausta na Lepiforum

avidal

Leave a Reply