Zygaena punctum – Kraśnik płomieńczyk

Zygaenidae – Kraśnikowate
Przednie skrzydła czarne, zwykle z granatowym połyskiem. Czerwone plamy nasadowe klinowate, natomiast plama zewnętrzna zaokrąglona z wąską, skierowaną ku nasadzie skrzydła odnogą; u osobników z wyjątkowo rozległym plamkowaniem odnoga zlewa się z pozostałymi plamami. Odwłok czarny, pozbawiony czerwonego pierścienia. Czułki czarne z maczugowatymi wierzchołkami bez jasnej plamki apikalnej.

Włochy – Rzym 10.05.2020 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 09.07.2009 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Brak współczesnych obserwacji
  2. Biotop. Murawy i zbocza o wapiennym podłożu
  3. Wymiary. Rs 27-35 mm
  4. Okres lotu. Koniec maja – lipiec. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Włochy. Występowanie w Polsce wątpliwe – wymaga potwierdzenia
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na mikołajkach
  7. Podobne. Inne kraśniki o zbliżonym plamkowaniu skrzydeł – w tym Zygaena sarpedon (czerwony pierścień na odwłoku). W Polsce łatwo go pomylić z Zygaena osterodensis (wierzchołki czułków zaostrzone) ora z Zygaena brizae (odmienny kształt plam na skrzydałch)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. Z.pucntum na Lepiforum

avidal

Leave a Reply