Zygaena rubicundus – Kraśnik rubinowy

Zygaenidae – Kraśnikowate
Przednie skrzydła intensywnie czerwone na niemal całej powierzchni poza czarnym obrzeżeniem zewnętrznego brzegu; plamek brak. Tylne skrzydła całkowicie czerwone z bardzo wąskim, trudno dostrzegalnym czarnym obrzeżeniem. Głowa, tułów, odwłok, nogi oraz czułki jednolicie czarne.

Włochy – Sperlonga 23.05.2008 Fot. Paolo Mazzei

  1. Zasięg. Półwysep Apeniński, Sycylia, Sardynia
  2. Biotop. Murawy i zbocza o wapiennym podłożu
  3. Wymiary. Rs 27-35 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na mikołajkach
  7. Podobne. Łatwy do identyfikacji – u gatunków o zbliżonym ubarwieniu czarne obrzeżenie skrzydeł jest szersze
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. Z.rubicundus na Lepiforum

Włochy – Frosinone 27.05.2020 Fot. Paolo Mazzei


avidal

Leave a Reply