Amaurobiidae – Sidliszowate

Stosunkowo jednolicie ubarwione pająki sieciowe o zróżnicowanej wielkości ciała (4-14 mm). Głowotułów często czerwonobrązowy, a odwłok zazwyczaj szarobrązowy z jodełkowatym deseniem na stronie grzbietowej. Na głowie 4 pary oczu w dwóch rzędach. Nieregularne sieci łowne konstruują w zakamarkach kory, w ściółce, w szczelinach murów i ogrodzeń, pod kamieniami… Same ukrywają się tuż nieopodal w ciemnej i na ogół wilgotnej, lejkowatej norce/kryjówce.
W Polsce występuje 5 gatunków.