Araneus sturmi – Krzyżak sieciowy

Araneidae – Krzyżakowate
Niewielki krzyżak o zmiennym ubarwieniu ciała. Zwykle czerwono-brązowy, rzadziej czarno-brązowy, z jasnym wzorem na odwłoku lub jednolicie ubarwiony. Odwłok mniej więcej tak samo długi jak szeroki. Sternum (spód ciała) jednolicie brązowe, wyraźnie ciemniejsze od bioder.

 Spała 27.04.2015

Spała 27.04.2015

Toruń 26.02.2023 Fot. Sebastian Nowosad

Wigierski Park Narodowy 24.05.2016

Wigierski Park Narodowy 24.05.2016

Wigierski Park Narodowy 24.05.2016

Wigierski Park Narodowy 24.05.2016

  1. Status. Pospolity. Lokalnie liczny, jednak znacznie rzadziej obserwowany, niż większość innych krzyżaków
  2. Siedlisko. Zarośla, lasy, parki; sieci chętnie rozpina w sąsiedztwie drzew iglastych
  3. Wymiary. Samica 5-5.5 mm. Samiec 4 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie, podlaskie, kujawsko-pomorskie
  6. Pokarm. Bezkręgowce
  7. Podobne. Araneus triguttatus – niektóre formy barwne łatwo zidentyfikować po deseniu na odwłoku, inne – te bez wzorów na odwłoku, rozróżnić bardzo trudno. Ja spotkałem w Spale taką właśnie jednolicie ubarwioną formę, w związku z czym nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć, który z ww. gatunków znajduje się na przedstawiającą tę formę zdjęciach. Pomocny byłby widok od spodu; u Araneus triguttatus sternum jest tak jasne, jak biodra. Poza tym szerokość odwłoka u A.triguttatus nieco przekracza długość odwłoka
  8. Uwagi. Pomocy przy oznaczeniu osobnika ze Spały udzielił niezawodny Robert Rozwałka
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Sebastian Nowosad avidal

Toruń 26.02.2023 Fot. Sebastian Nowosad

Las żeromiński 08.05.2020

Las żeromiński 08.05.2020

 Spała 27.04.2015

Spała 27.04.2015


avidal

Leave a Reply