Araneus sturmi – Krzyżak sieciowy

Araneidae – Krzyżakowate
Niewielki krzyżak o zmiennym ubarwieniu ciała. Zwykle czerwonobrązowy, rzadziej czarnobrązowy, z jasnym wzorem na odwłoku, lub jednolicie ubarwiony. Odwłok mniej więcej tak samo długi jak szeroki. Sternum (spód ciała) jednolicie brązowe, wyraźnie ciemniejsze od bioder.

 Spała 27.04.2015

Spała 27.04.2015

 Spała 27.04.2015

Spała 27.04.2015

Wigierski Park Narodowy 24.05.2016

Wigierski Park Narodowy 24.05.2016

Wigierski Park Narodowy 24.05.2016

Wigierski Park Narodowy 24.05.2016

  1. Liczebność. Lokalnie liczny, jednak znacznie rzadziej obserwowany, niż większość innych krzyżaków
  2. Biotop. Zarośla, lasy, parki; sieci chętnie rozpina w sąsiedztwie drzew iglastych
  3. Wymiary. Samica 5-5.5 mm. Samiec 4 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie, podlaskie
  6. Pokarm. Bezkręgowce
  7. Podobne. Araneus triguttatus – niektóre formy barwne łatwo zidentyfikować po deseniu na odwłoku, inne, te bez wzorów na odwłoku,  rozróżnić bardzo trudno. Ja spotkałem w Spale taką właśnie jednolicie ubarwioną formę, w związku z czym nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć, który z ww. gatunków znajduje się na przedstawiającą tę formę zdjęciach. Pomocny byłby widok od spodu; u Araneus triguttatus sternum jest tak jasne, jak biodra. Poza tym szerokość odwłoka u A.triguttatus nieco przekracza długość odwłoka
  8. Uwagi. Pomocy przy oznaczeniu osobnika ze Spały udzielił niezawodny Robert Rozwałka
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal

Las żeromiński 08.05.2020

Las żeromiński 08.05.2020


avidal

Leave a Reply