Araneus triguttatus – Krzyżak czarowny

Araneidae – Krzyżakowate
Ubarwienie ciała zmienne. Zwykle pomarańczowobrązowy, przy czym w przedniej części odwłoka obecne intensywniej i ciemniej ubarwione pole, które graniczy z kontrastowa jasną, szeroką plamą o zmiennej wielkości. Odwłok samca na ogół ciemniejszy i pozbawiony jasnej plamy w przedniej części. Odwłok o szerokości nieco większej, niż jego długość. Sternum (spód ciała) tak jasne, jak biodra.

Niemcy – Thüringen – Sierpień 2020 ♀ Fot. Benjamin Fabian

Niemcy – Thüringen – Czerwiec 2021 ♀ Fot. Benjamin Fabian

Włochy – Perugia – Wrzesień 2021 ♀ Fot. Benjamin Fabian

  1. Liczebność. Rzadki
  2. Biotop. Zarośla, lasy liściaste i mieszane, polany, parki, ogrody; gatunek ciepłolubny
  3. Wymiary. Samica 5.5-6 mm. Samiec 4-4.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Niemcy, Włochy. W Polsce na całym obszarze, lecz nielicznie
  6. Pokarm. Bezkręgowce schwytane w sieć łowną rozpostartą najczęściej miedzy gałęziami krzewów i drzew liściastych
  7. Podobne. Araneus sturmi – niektóre formy barwne łatwo zidentyfikować po deseniu na odwłoku, inne (te bez wzorów na odwłoku) rozróżnić bardzo trudno. U Araneus sturmi sternum (spód ciała) jest ciemniejsze od bioder, a odwłok jest mniej więcej tak samo długi, jak szeroki
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Benjamin Fabian

Niemcy – Thüringen – Czerwiec 2021 ♀ Fot. Benjamin Fabian


avidal

Leave a Reply