Leviellus stroemi – Niecnik

Araneidae – Krzyżakowate
Głowotułów żółtobrązowy z ciemnym przyciemnieniem w kształcie litery „V” na karapaksie. Odwłok z rozległym wzorem na grzbiecie, wyraźnie ciemniejszym na brzegach; szerokość tego zaciemnienia podlega zmienności osobniczej – może mieć zarówno formę wąskiego pasa brzeżnego, jak i rozlewać się niemal całą wierzchnią część odwłoka. Nogi brązowe ze słabo zaznaczonym prążkowaniem.

Toruń 13.03.2023 Fot. Sebastian Nowosad

Toruń 13.03.2023 Fot. Sebastian Nowosad

Toruń 13.03.2023 Fot. Sebastian Nowosad

Toruń 13.03.2023 Fot. Sebastian Nowosad

  1. Liczebność. Rzadki, sporadycznie obserwowany; miejscami bywa bardzo liczny. W Polsce liczniejszy w górach
  2. Biotop. Lasy, zarośla, zakrzewione polany. Znajdowany regularnie na pniach drzew
  3. Wymiary. Samica 4-5.5 mm. Samiec 3-4.2 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu przypada na maj i czerwiec – przy sprzyjających warunkach termicznych aktywny od wczesnej fenologicznej wiosny do późnej jesieni
  5. Lokalizacja. Kujawsko-pomorskie
  6. Pokarm. Głównie owady latające zaplątane w sieć łowną
  7. Podobne. Niektóre inne pająki o zbliżonym deseniu na odwłoku, zwykle zauważalnie większe
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Sebastian Nowosad
  9. Uwagi 2. Identyfikacja UEI
  10. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply