Lathys humilis

Dictynidae – Ciemieńcowate
Głowotułów czarny, lśniący, pozbawiony widocznych wzorów. Odwłok kulisty z ciemniejszym od tła podłużnym pasem centralnym, który często jest rozerwany na ciemne plamy. Nogi wyraźnie obrączkowane.

Rezerwat Mierzeja Sarbska 04.07.2021

  1. Liczebność. Obserwowany rzadko, ale może to wynikać z nikłych rozmiarów
  2. Biotop. Głównie lasy sosnowe oraz porośnięte sosnami wydmy nadmorskie i śródlądowe; znajdowany zarówno na drzewach i krzewach, jak i w ściółce oraz na powalonych pniach
  3. Wymiary. Długość ciała 1.7-2.8 mm
  4. Aktywność. Marzec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Pomorskie
  6. Pokarm. Bezkręgowce zaplatane w sieć łowną
  7. Podobne. U Lathys nielseni deseń na odwłoku jest mniej kontrastowy. Podobne są także niektóre gatunki z rodziny Theridiidae
  8. Uwagi. Identyfikacja esant
  9. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply