Haplodrassus spp.

Gnaphosidae – Worczakowate
Brązowo-czarne, brązowo-czerwone lub brązowo-żółte pająki o masywnych odnóżach. Kądziołki przędne walcowate. W Polsce występuje 9 gatunków trudno odróżnialnych na podstawie fotografii terenowych.

Las wiączyński 08.05.2014

Las wiączyński 08.05.2014

  1. Status. Niektóre gatunki pospolite
  2. Biotop. Głównie lasy, parki i ogrody, gdzie prowadzą naziemny tryb życia
  3. Wymiary. Niektóre gatunki bardzo małe (2.5-3.5 mm.), inne wyraźnie większe (nieco ponad 10 mm.)
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Bezkręgowce
  7. Podobne. Gatunki z rodzaju Scotophaeus
  8. Uwagi. Oznaczenie Robert Rozwałka
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply