Phaeocedus braccatus – Kwintek znaczyn

Gnaphosidae – Worczakowate
Ubarwienie podstawowe czerwonobrązowe lub brunatnoczarne. Na odwłoku 3 pary jasnych plam, które mogą zanikać. Nogi czerwonobrązowe poza czarnymi udami pierwszej i drugiej pary.

Austria – Tulln 02.07.2016 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadko i sporadycznie obserwowany, nieliczny
  2. Biotop. Suche tereny otwarte – w tym stepy, murawy kserotermiczne i słonawiska; regularnie znajdowany w ściółce, we mchu i pod kamieniami
  3. Wymiary. Długość ciała 4-7 mm; samce dorastają do 5 mm
  4. Aktywność. Maj – październik
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce odnaleziony m.in. w Bieszczadach, na Dolnym Śląsku i na lubelszczyźnie
  6. Pokarm. Bezkręgowce, na które aktywnie poluje; nie konstruuje sieci łownych
  7. Podobne. Charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. Wymowa: feocedus brakkatus

Austria – Tulln 02.07.2016 Fot. gernotkunz

Leave a Reply