Zelotes spp. – Skalniki

Gnaphosidae – Worczakowate
Masywne pająki o czarnym głowotułowiu i czarnym odwłoku. Nogi natomiast często charakteryzują się jaśniejszymi, brunatnopomarańczowymi stopami. Spośród krajowych gatunków tylko rzadki Zelotes electus wyłamuje się z tego schematu dzięki brązowopomarańczowej barwie głowotułowia. W Polsce 11 gatunków możliwych do rozróżnienia poprzez analizę aparatów kopulacyjnych.

Zelotes species

Łódź 2016 Fot. Jacek Strojny

Łódź – Majerowskie Pole 19.05.2017

Łódź – BRUS 05.09.2020

Bialny Dół Fot. 26.04.2015 Rafał Celadyn

Bialny Dół Fot. 26.04.2015 Rafał Celadyn

  1. Liczebność. Niektóre gatunki pospolite, większość jednak rzadkich
  2. Biotop. Najczęściej łąki, murawy kserotermiczne i inne otwarte, piaszczyste, lub kamieniste tereny
  3. Wymiary. 2.1-9.8 mm, zwykle od 4 do 8 mm. Samice na ogół większe od samców
  4. Aktywność. Niektóre gatunki od marca do listopada. Prowadzą głównie nocny tryb życia
  5. Lokalizacja. Małopolska, łódzkie
  6. Pokarm. Bezkręgowce
  7. Podobne. Inne czarne gatunki z rodziny worczakowatych Gnaphosidae  – np. co najmniej 3 czarne worczaki z rodzaju Gnaphosa, czy też pająki z rodzaju Drasyllus
  8. Uwagi. Identyfikacja Robert Rozwałka
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Jacek Strojny Rafał Celadyn avidal

Łódź – BRUS 18.05.2020

Łódź – BRUS 18.05.2020

Łódź – BRUS 18.05.2020


avidal

Leave a Reply