Zelotes spp. – Skalniki

Gnaphosidae – Worczakowate
Masywne pająki o czarnym głowotułowiu i czarnym odwłoku. Nogi natomiast często charakteryzują się jaśniejszymi, brunatno-pomarańczowymi stopami. Spośród krajowych gatunków tylko rzadki Zelotes electus wyłamuje się z tego schematu dzięki brązowo-pomarańczowej barwie głowotułowia. W Polsce 11 gatunków możliwych do rozróżnienia poprzez analizę aparatów kopulacyjnych.

Stawy Przysieckie 22.04.2023 Fot. Sebastian Nowosad

Łódź – Majerowskie Pole 19.05.2017

Łódź – BRUS 05.09.2020

Stawy Przysieckie 22.04.2023 Fot. Sebastian Nowosad

  1. Liczebność. Niektóre gatunki pospolite, większość jednak rzadkich
  2. Biotop. Najczęściej łąki, murawy kserotermiczne i inne otwarte, piaszczyste lub kamieniste tereny
  3. Wymiary. Długość ciała 2.1-9.8 mm, zwykle od 4 do 8 mm. Samice na ogół większe od samców
  4. Aktywność. Niektóre gatunki od marca do listopada. Prowadzą głównie nocny tryb życia
  5. Lokalizacja. Małopolska, łódzkie, kujawsko-pomorskie
  6. Pokarm. Bezkręgowce
  7. Podobne. Inne czarne gatunki z rodziny worczakowatych Gnaphosidae  – np. co najmniej 3 czarne worczaki z rodzaju Gnaphosa, czy też pająki z rodzaju Drasyllus
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Sebastian Nowosad Jacek Strojny Rafał Celadyn avidal

Łódź – BRUS 18.05.2020

Zelotes species

Łódź 2016 Fot. Jacek Strojny

Łódź – BRUS 18.05.2020

Bialny Dół Fot. 26.04.2015 Rafał Celadyn

Bialny Dół Fot. 26.04.2015 Rafał Celadyn

Łódź – BRUS 18.05.2020


avidal

Leave a Reply