Piratula knorri – Korsarz potokowiec

Lycosidae – Pogońcowate
Głowotułów z jasnymi pasami po bokach. Odwłok czarno-brązowy z rzędami białych plamek. Nogi wyraźnie prążkowane. Nie konstruuje sieci. Doskonale biega po powierzchni wody.

Bystre 22.06.2015

Bystre 22.06.2015

Bystre 22.06.2015

Bystre 22.06.2015

  1. Status. Nierzadki. Lokalnie liczny
  2. Siedlisko. Kamieniste i żwirowe brzegi górskich i podgórskich rzek lub potoków, oraz przybrzeżne łachy. Często w towarzystwie Pardosa wagleri, Pardosa morosa i Arctosa maculata
  3. Wymiary. Samica 6-9 mm. Samiec 5-6.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Bieszczady
  6. Pokarm. Bezkręgowce
  7. Podobne. Gatunki z rodzajów Pirata i Piratula, zwłaszcza nieobecny w Polsce Piratula hurkai
  8. Uwagi. Pająka oznaczył Robert Rozwałka
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
  10. P.knorii w bazie BioMap
Bystre - Czerwiec 2015 Kamienisty brzeg potoku to typowy biotop gatunku

Bystre – Czerwiec 2015 Kamienisty brzeg potoku to typowy biotop gatunku


avidal

Leave a Reply