Ero tuberculata – Guzoń świerkowiec

Mimetidae – Naśladownikowate
Głowotułów żółtobiałobrązowy, brunatnoczarno obwiedziony, z zaciemnieniem wokół oczu. Od pola ocznego w kierunku odwłoka odchodzą dwie brązowe smugi mają proste, nie wygięte do środka wierzchołki. Odwłok z wierzchu jasny, szarobiały lub bladożółty; na bokach i w przedniej części ciemne plamy. Odwłok z czterema brązowymi, stożkowatymi garbkami (guzkami). Przednie nogi żółte, brązowo i czarno prążkowane, z rzędami długich, wygiętych szczecin

Toruń 27.12.2022 Fot. Sebastian Nowosad

Toruń 27.12.2022 Fot. Sebastian Nowosad

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany, choć zapewne przynajmniej miejscami liczny
  2. Biotop. Lasy (chętnie świerkowe), zarośla, ogrody, wrzosowiska, torfowiska, podmokłe łąki; przebywa zwykle na niskiej roślinności lub na krzewach
  3. Wymiary. Samica 3-3.9 mm. Samiec około 3 mm
  4. Aktywność. Od wczesnej fenologicznej wiosny do późnej jesieni
  5. Lokalizacja. Kujawsko-pomorskie
  6. Pokarm. Niemal wyłącznie pająki sieciowe, które wabi wprawiając w wibracje sieć łowną, po czym kąsi gospodarza, zwykle w jeden ze stawów na odnóżach
  7. Podobne. Przede wszystkim Ero aphana (również 4 garbki na odwłoku), którego można odróżnić po kształcie smug odchodzących od pola ocznego (ich wierzchołki schodzą się ku sobie) i deseniu na mostku. U Ero furcata i Ero cambridgei na odwłoku występują tylko dwa guzki
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Sebastian Nowosad
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Hubert Szymański
  10. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply