Ero cambridgei

Mimetidae – Naśladownikowate
Karapaks żółtobrązowy z brunatnym, bardzo zmiennym rysunkiem. Odwłok z marmurkowym, często częściowo czerwonawym deseniem i z dwoma dobrze wykształconymi, wyraźnie widocznymi, brązowymi, stożkowatymi garbkami (guzkami). Przednie nogi żółte, brązowo i czarno prążkowane, z rzędami długich, wygiętych szczecin.

Chociszewo 31.08.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 31.08.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 31.08.2021 Fot. Lucyna Bugiera

  1. Liczebność. Rzadki
  2. Biotop. Łąki zalewowe, torfowiska mokradła i inne wilgotne biotopy; przebywa zwykle na niskiej roślinności lub na krzewach
  3. Wymiary. Samica 2.5-3.2 mm. Samiec 1.8-2.9 mm
  4. Aktywność. Od wczesnej fenologicznej wiosny do późnej jesieni
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Niemal wyłącznie pająki sieciowe, które wabi wprawiając w wibracje sieć łowną, po czym kąsi gospodarza, zwykle w jeden ze stawów na odnóżach
  7. Podobne. Ero aphana  i Ero tuberculata (u obu tych gatunków 4 garbki na odwłoku) różnią się detalami ubarwienia odwłoka i głowotułowia. U Ero furcata nogi są nieco ciemniej prążkowane – jednak pewność oznaczenia gwarantuje w tym przypadku jedynie analiza genitaliów, choć lekką wskazówką może być preferowany biotop
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Lucyna Bugiera
  9. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply