Lacinius dentiger – Koluch zębaty

Phalangiidae
Ciało szaro-brązowe, czasem z zielonkawym odcieniem, bez wyraźnej granicy między głowotułowiem a odwłokiem. Na wierzchu odwłoka widoczny jednolicie szaro-brązowy lub ciemnobrązowy siodlasty wzór (tzw. siodło) dochodzący do 5 tergitu; siodło często ma silnie rozwinięta linię brzegową. Jedyna para oczu osadzona na bokach niewielkiego, wyraźnie wyniesionego wzgórka ocznego; nad każdym okiem 4 ostre wyrostki. Podwójny rząd krótkich wyrostków także przed wzgórkiem ocznym. Na przedniej krawędzi głowotułowia trzy, skierowane do przodu szydlaste kolce (tzw. trident), z których środkowy jest najdłuższy. Przednie nogi stosunkowo krótkie. 2 para nóg dłuższa od pozostałych.

Drzonów 03.09.2014 Fot. Ryszard Orzechowski

Drzonów 03.09.2014 Fot. Ryszard Orzechowski

Drzonów 03.09.2014 Fot. Ryszard Orzechowski

Drzonów 03.09.2014 Fot. Ryszard Orzechowski

Nowogród 29.09.2015 Fot. Ryszard Orzechowski

Nowogród 29.09.2015 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Status. Dawniej rzadki, obecnie systematycznie zwiększa liczebność i zasięg
  2. Siedlisko. Lasy iglaste – zwłaszcza młodniki sosnowe, oraz tereny ruderalne i zurbanizowane, w tym parki, ogrody i ogródki działkowe. Często wspina się na ściany, murki i elewacje
  3. Wymiary. Samica 5.7-9.2 mm (bez odnóży). Samiec 4.6-5.6 mm
  4. Aktywność. Sierpień – grudzień. Osobniki młodociane od polowy kwietnia do połowy września
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubuskie
  6. Pokarm. Rozmaite drobne bezkręgowce oraz ich larwy i poczwarki; także martwe
  7. Podobne. W Polsce występują jeszcze dwa, przeciętnie wyraźnie mniejsze gatunki z tego rodzaju: u Lacinius ephippiatus wyrostki na przedniej krawędzi głowotułowia (trident) są krótsze, a wyrostki na wzgórku ocznym tępo zakończone – Lacinius horridus różni się kształtem i ubarwieniem siodła. Wzgórek oczny u również charakteryzującego się krótkimi przednimi nogami Odiellus spinosus jest płaski
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak Ryszard Orzechowski avidal
La.dentiger female

Łódzkie 31.08.2017 ♀ Fot. Jacek Nowak

L.dentiger female

Łódzkie 31.08.2017 Fot. Jacek Nowak

Las wiączyński 14.05.2017 Osobnik młodociany Identyfikacja Robert Rozwałka


avidal

Leave a Reply