Phrurolithus festivus

Phrurolithidae
Głowotułów czerwono-brązowy do brunatno-czarnego z rozmytą przepaską z szarych włosków w poprzek karapaksu. Odwłok brunatno-czarny, czasem z czerwonym odcieniem, matowy; jasne plamy zmienne w kształcie, często układają się w falista przepaskę poprzeczną. Nogi jasne, żółte do żółto-brązowych, tylko uda pierwszej i drugiej pary są wyraźnie przyciemnione.

P festivus

Kraków 21.12.2019 Fot. Maksymilian Syratt

P.festivus

Kraków 21.12.2019 Fot. Maksymilian Syratt

Phr.festivus

Łódź – BRUS 23.06.2019 ♂

Chociszewo 26.09.2019 Fot. Lucyna Bugiera

  1. Status. Pospolity i liczny, lecz nieczęsto obserwowany
  2. Siedlisko. Przebywa bezpośrednio na ziemi, w ściółce, pod kamieniami, pod korą drzew, lub we mchu – zasiedla zarówno wilgotne, jak i suche biotopy
  3. Wymiary. Samica 2.4-3.2 mm. Samiec 2.2-2.9 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Łódzkie, małopolskie, lubuskie
  6. Pokarm. Poluje aktywnie na drobne bezkręgowce
  7. Podobne. W Polsce występują jeszcze dwa gatunki z rodzaju (i z rodziny zarazem) – Phrurolithus minimus i Phrurolithus pullatus. Zwykle są bardziej jednolicie ubarwione – plam na odwłoku jest mniej, lub nie ma ich wcale; mimo to pewność identyfikacji daje w niektórych przypadkach analiza genitaliów
  8. Uwagi. Identyfikacja osobnika z Łodzi Robert Rozwałka
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Lucyna Bugiera Maks Syratt avidal
  10. P.festivus w bazie BioMap

Leave a Reply