Attulus zimmermanni – Skoczek piargowy

Salticidae – Skakunowate
Ubarwienie wierzchu ciała czerwonawo-brązowe. Na głowotułowiu jasna linia środkowa oraz poprzeczna, jasna smuga za oczami rozciągająca się dalej na boki karapaksu. Samica pokryta gęstymi, jasnymi włoskami, o słabo zaznaczonym rysunku na odwłoku. Na odwłoku samca dwie duże, białe plamy oraz zwykle dwie mniejsze, w przedniej części odwłoka.

Niemcy – Lipiec 2020 ♂ Fot. Benjamin Fabian

Niemcy – Sierpień 2020 ♂ Fot. Benjamin Fabian

Niemcy – Maj 2021 ♀ Fot. Benjamin Fabian

  1. Status. Bardzo rzadki – mimo to nie umieszczony na Czerwonej Liście
  2. Siedlisko. Wydmy śródlądowe i inne tereny otwarte o piaszczystym podłożu, oraz kamieniste brzegi strumieni i murawy naskalne
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień/wrzesień
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce na rozproszonych stanowiskach
  6. Pokarm. Bezkręgowce, na które aktywnie poluje
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, zwłaszcza samice mogą sprawiać kłopoty identyfikacyjne
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Benjamin Fabian

Niemcy – Maj 2021 ♀ Fot. Benjamin Fabian


avidal

Leave a Reply