Leptorchestes berolinensis – Mrówczyn bojownik

Salticidae – Skakunowate
Ciało smukłe, mrówkokształtne, niezgrabne. Głowotułów duży i masywny w porównaniu ze smukłym odwłokiem. Ubarwienie ciała czarno-brunatne. Odwłok z wyraźnym wklęśnięciem po środku i białą przepaską poprzeczną (u samca przepaska mniej wyraźna, bywa zredukowana do dwóch plam na bokach odwłoka).

L.berolinensis.

Łuków 29.04.2012 Fot. Ricosz

L berolinensis

Łuków 28.06.2010 Fot. Ricosz

  1. Status. Zdecydowanie rzadki i lokalny VU
  2. Siedlisko. W warunkach krajowych zasiedla głównie tereny zurbanizowane i ruderalne; gatunek semisynantropijny obserwowany najczęściej w miejscach nasłonecznionych, na drewnianych ogrodzeniach, lub na pniach drzew. W warunkach naturalnych zasiedla widne lasy i ich skraje, zakrzewione zbocza i murawy, ekotony (strefy przejściowe między ekosystemami)
  3. Wymiary. Samica 5.7-7.1 mm. Samiec 4.8-6.5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do wczesnej jesieni
  5. Lokalizacja. Lubelskie oraz lubuskie; przypuszczalnie pierwsze niesynantropijne krajowe stwierdzenie gatunku
  6. Pokarm. Owady i inne bezkręgowce, na które aktywnie poluje
  7. Podobne. Przede wszystkim Synageles hilarulusSynageles venator, które można odróżnić po białej przepasce poprzecznej na głowotułowiu
  8. Uwagi. Oznaczenie osobnika ze Słubic Aneta Itczak
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Marek Adamski Ricosz
  10. L.berolinensis w bazie BioMap
Lep.berolinensis

Łęgi Słubickie 19.05.2019 Fot. Marek Adamski

L.berolinensis

Łęgi Słubickie 19.05.2019 Fot. Marek Adamski


avidal

Leave a Reply