Marpissa pomatia – Rozciągnik pomarańczowy

Salticidae – Skakunowate
Ciało smukłe. Karapaks pokryty rdzawo owłosiony z parą żółtych smug bocznych, wyraźnie rozszerzających się ku tyłowi. Odwłok żółtawy z 3-ema podłużnymi, pomarańczowymi pasami – pasy boczne wyraźnie zaznaczone u obu płci (u samicy dodatkowo ich wewnętrzne krawędzie są czarne), natomiast pas środkowy u samicy jest rozmyty i mniej kontrastowy niż u samca. Wierzchołkowe człony nogogłaszczek samca silnie, łyżeczkowato powiększone – są one żółte z czarnym obrzeżeniem u podstawy.

Niemcy – Schwebheim 13.08.2010 ♂ Fot. gernotkunz

Niemcy – Schwebheim 13.08.2010 ♂ – doskonale widać rozbudowany człon wierzchołkowy nogogłaszczek Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki, obserwowany bardzo sporadycznie. Po raz pierwszy znaleziony w naszym kraju w latach 90-tych ubiegłego wieku – nie wiem, czy został ponownie odnotowany VU
  2. Biotop. Wilgotne lasy, torfowiska, wrzosowiska, podmokłe łąki, obrzeża wód. Regularnie przebywa na łodygach roślin z wyciągniętymi do przodu nogami (jak chociażby podłużnik Tibellus) – łatwo go wtedy przeoczyć
  3. Wymiary. Samica 8-10 mm. Samiec 6-9 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Niemcy
  6. Pokarm. Owady i inne bezkręgowce, które chwyta aktywnie; nie konstruuje sieci łownych
  7. Podobne. W Polsce występują jeszcze dwa inne, znacznie liczniejsze gatunki rozciągników – Marpissa muscosa i Marpissa radiata, które różnią się detalami ubarwienia
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply