Pellenes tripunctatus – Krzyżnik tanecznik

Salticidae – Skakunowate
Samica ciemnoszara o ciemnobrązowej wierzchniej stronie odwłoka, na którym znajduje się biały rysunek w kształcie litery „T”. Samiec czarny, bez białej poprzecznej pręgi na odwłoku.

Lublinek 2014 Samica Fot. Jacek strojny

Łódź – Lublinek 2014 ♀ Fot. Jacek Strojny

Lublinek 2014 Fot. Jacek strojny

Lublinek 2014 ♀ Fot. Jacek Strojny

P.tripunctatus female

Łódzkie 29.06.2017 ♀  Fot. Jacek Nowak

Lublinek 2014 Fot. Jacek strojny

Lublinek 2014 ♀ Fot. Jacek Strojny

  1. Liczebność. Niezbyt pospolity, liczniejszy na południu kraju
  2. Biotop. Suche tereny otwarte; przebywa zarówno na podłożach wapiennym, skalistym i piaszczystym. Gatunek silnie kserofilny i psammofilny
  3. Wymiary. Samica 7.5-8.1 mm. Samiec 5.4-5.7 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni; pająki chętnie zimują w opuszczonych muszlach ślimaków
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Owady
  7. Podobne. Drugi krajowy gatunek z rodzaju – Pellenes nigrociliatus różni się nieco innym deseniem na odwłoku
  8. Uwagi. Autorami niektórych obserwacji są Jacek NowakJacek Strojny
  9. P.tripunctatus w bazie BioMap
Pellenes

Łódź – BRUS 16.06.2019 ♀

P.tripunctatus

Łódź – BRUS 19.07.2019 ♀

Pellenes

Łódź – BRUS 16.06.2019 ♀

Łódź – BRUS 18.05.2020 ♀

P.tripunctatus

Łódź – BRUS 16.06.2019 ♀

Pellenes

Łódź – BRUS 16.06.2019 ♀

Pellenes

Łódź – BRUS 16.06.2019 ♀

Leave a Reply