Segestriidae – Czyhakowate

Prymitywna rodzina pająków o 3 parach blisko osadzonych oczu; jedna z nich – środkowa – skierowana jest do przodu. 3 pierwsze pary nóg bieżnych skierowane do przodu (u większości pająków 2 pary). Na ofiary czekają w rurkowatych oprzędach-kryjówkach, chętnie w szczelinach kory, lub pod kamieniami.
W Polsce tylko 2 gatunki z 1 rodzaju.

Leave a Reply