Segestria bavarica – Czyhak skalny

Segestriidae – Czyhakowate
Głowotułów ciemnobrązowy, lśniący. Odwłok szarobrązowy z rzędem brunatnych plam, które po środku są przedzielone wąską, jasną linią; pierwsza para plam jest najmniejsza.

Korsyka – Galéria 19.04.2014 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje znaczną część Europy, lecz nie Polskę
  2. Biotop. Zasiedla szczeliny skalne i zakamarki w kamiennych murach oraz suche bory sosnowe, w których skrywa się pod korą
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 10-14 mm, samca 7-11 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Bezkręgowce. Konstruuje rurkowate, zakończone lejkiem oprzędy, w których czatuje na ofiary
  7. Podobne. U wyraźnie mniejszego Segestria senoculata plamy odwłokowe są bardziej jednolite, nieprzedzielone po środku
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply