Segestria senoculata – Czyhak sześciooki

Segestriidae – Czyhakowate
Znany także jako czyhak sadowiec. Ciało nieco walcowate, smukłe. Głowotułów ciemnobrązowy. Odwłok szary z rzędem jednolicie ciemnych, nieprzedzielonych po środku plam. Posiada 6 oczu ułożonych w dwa stykające się wierzchołkami trójkąty.

Park Poniatowskiego 14.06.2011

Łódź – Park Poniatowskiego 14.06.2011

Konewka 25.04.2015

Konewka 25.04.2015

Konewka 25.04.2015

Konewka 25.04.2015

Konewka 25.04.2015

Konewka 25.04.2015

  1. Liczebność. Pospolity, lecz nieczęsto obserwowany
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, tereny ruderalne; znajdowany pod korą, lub w jej pęknięciach, oraz w szczelinach skał
  3. Wymiary. Samica 7-10 mm. Samiec 6.5-7.5 mm
  4. Aktywność. Wczesna fenologiczna wiosna – późna jesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Bezkręgowce. Konstruuje tunelowate, rurkowate oprzędy, w których czatuje na ofiary.
  7. Podobne. U wyraźnie większego Segestria bavarica plamy odwłokowe są niejednolite, przedzielone po środku jasną, cienka linią
  8. Uwagi. Łowiony przez nasteczniki z rodzajów ArachnospilaPriocnemis (wymienia się Priocnemis vulgaris), oraz przez Dipogon subintermedius i Auplopus carbonarius jako żywy zapas pożywienia dla larw
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
  10. S.senoculata w bazie BioMap
S.senoculata

Łódź – Park Zdrowie 30.03.2018

S.senoculata

Łódź – BRUS 14.06.2019

Segestria

Łódź – BRUS 14.06.2019

S senoculata

Las wiączyński 01.05.2016


avidal

Leave a Reply