Arachnospila spp. – Poskromiele

Pompilidae – Nastecznikowate
Długonoga żądłówka z podrodziny Pompilinae. Głowa czarna. Pronotum i propodeum czarne; tylne kąty pronotum zaokrąglone. Tergity 1-3 i sternity 2-3 czerwone. Czułki czarne. Szczecinki na 6 tergicie samicy krótsze od włosków na ostatnich sternitach – ta cecha pozwala wykluczyć rodzaj Anoplius. Skrzydła zaciemnione przy wierzchołkach. Pterostigma mniejsza od długości żyłki 2r-rs. Żyłka CuA1 nie jest prosta na całej długości – w ten sposób eliminujemy całą podrodzinę Pepsinae. 3 komórki kubitalne Cu na skrzydle przednim (w przeciwieństwie do rodzajów Aporus, Evagetes i Tachyagetes). 4 człon stopy przedniej stopy tak długi, jak szeroki (u rodzajów Agenioideus i Evagetes jest on przynajmniej 1,5 raza tak długi, jak szeroki).

Łódź Źródłowa 13.08.2013

Łódź – Źródłowa 13.08.2013

Łódź Źródłowa 13.08.2013

Łódź – Źródłowa 13.08.2013

Łódź Źródłowa 13.08.2013

Łódź – Źródłowa 13.08.2013

  1. Status. Tylko 4 spośród 18 krajowych gatunków nie uznano za zagrożone – pozostałych 14 znajduje się na Czerwonej Liście
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany, zręby, leśne drogi, piaskownie i wydmy śródleśne, a także kwietne łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-18 mm. Samice przeciętnie większe od samców. Największym krajowym gatunkiem jest Arachnospila rufa (LC )
  4. Aktywność. Kwiecień – październik. Najliczniejsze od maja do sierpnia
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Samice paraliżują dla larw pająki z co najmniej 10 rodzin
  7. Podobne. Poszczególne gatunki możliwe do odróżnienia pod binokularem, identyfikację przeprowadza się w oparciu o tak subtelne detale jak ubarwienie żuwaczek, czy długość szczecinek na stopach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply