Olios argelasius

Sparassidae – Spachaczowate
Ubarwienie podstawowe ciała zwykle żółtobrązowe, rzadziej szarobrązowe. Chelicery czerwonobrązowe z zaczernionymi wierzchołkami. Odwłok ze słabo kontrastowym, nieco jaśniejszym od tła pasem centralnym oraz z ciemnym plamkowaniem – liczba i wielkość plamek zmienna. Nogi pierwszej i drugiej pary wyraźnie dłuższe od nóg trzeciej i czwartej pary; ich stopy przyciemnione.

Francja – Bessières 10.09.2023 Fot. Karol Wałach

  1. Zasięg. Głównie region śródziemnomorski – w tym Bliski Wschód i północna Afryka
  2. Siedlisko. Murawy kserotermiczne, murawy naskalne, zarośla makia, inne wygrzane tereny otwarte skąpo porośnięte roślinnością. Regularnie znajdowany pod kamieniami, na skałach, a także na ścianach budynków
  3. Wymiary. Samica 12-16.6 mm. Samiec 7-10 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Bezkręgowce, na które poluje aktywnie – nie konstruuje sieci łownych
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju – żaden z nich nie występuje w Europie
  8. Uwagi. Samica opiekuje się zawierającym do 60 jaj kokonem, a potem młodymi, żółto ubarwionymi pajączkami
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – Karol Wałach
  10. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply