Parasteatoda simulans

Theridiidae – Omatnikowate
Głowotułów ochrowożółty. Odwłok od ochrowożółtego po szarobrązowy, niekiedy z czerwonawym odcieniem. Ciemny pas centralny ograniczony jasnymi plamami.

Chociszewo 23.07.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 23.07.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 23.07.2021 Fot. Lucyna Bugiera

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Skraje lasów, zwłaszcza widnych oraz innych terenów zadrzewionych; unika miejsc silnie zacienionych
  3. Wymiary. Samica 4-4.4 mm. Samiec 2.7-3 mm
  4. Aktywność. Aktywny od kwietnia do jesieni
  5. Lokalizacja. Lubuskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Bezkręgowce schwytane w sieć łowną
  7. Podobne. Najbardziej podobny jest zwykle znacznie ciemniej ubarwiony Parasteatoda tabulata – pewność identyfikacji gwarantuje analiza budowy genitaliów. Parasteatoda tepidariorum jest przeciętnie większy i preferuje tereny synantropijne, głównie ściany budynków
  8. Uwagi. Autorka obserwacji i identyfikacji – Lucyna Bugiera
  9. P.simulans w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku

Chociszewo 29.07.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 29.07.2021 Fot. Lucyna Bugiera


avidal

Leave a Reply