Cicadellidae galeria

A B-D E F-H I-K L-O P-R S-Z

KLASYCZNA LISTA


Iassus lanio – Skoczek dębowiec

Romanów 28.08.2015 Fot. Jacek Kalisiak

Romanów 28.08.2015 Fot. Jacek Kalisiak

Wyry 20.08.2019 Fot. Marek R.Swadzba

Romanów 28.08.2015 Fot. Jacek Kalisiak

Romanów 28.08.2015 Fot. Jacek Kalisiak


Iassus scutellaris – Skoczek wiązowiec

I.scutellatus

Łódź – BRUS 29.06.2019

I.scutellatus

Łódź – BRUS 29.06.2019


Idiocerus herrichi – Czułaj wierzbinek

Łódź 2020 Fot. Włodek Wypych


Idiocerus lituratus – Czułaj szarak

Łódź 13.07.2015


Kybos smaragdula – Jaślica szmaragdowa

Kybos species

Romanów 09.08.2015 Fot. Jacek Kalisiak

Łódź – Dolina Olechówki 21.06.2021 Kybos cf.smaragdula

Romanów 09.08.2015 Fot. Jacek Kalisiak

Romanów 09.08.2015 Fot. Jacek Kalisiak

Łódź – Dolina Olechówki 21.06.2021


A B-D E F-H I-K L-O P-R S-Z

KLASYCZNA LISTA