Idiodonus cruentatus – Smryk krasnokropek

Cicadellidae – Skoczkowate
Całą głowa, przedplecze, scutellum a także pokrywy żółte z jaskrawo czerwonym kropkowaniem na ciemieniu, scutum oraz wzdłuż żyłek na pokrywach. Twarz z parą ciemnych owalnych plam między oczami.

t Niemcy 12.08.2010 Fot. gernotkunz

Niemcy 12.08.2010 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadki, obserwowany bardzo sporadycznie
  2. Biotop. Lasy, wrzosowiska, polany, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5.5 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Niemcy, Austria. W Polsce głównie na południu kraju
  6. Pokarm. Soki roślinne. Chętnie żeruje na wrzosach
  7. Podobne. Łatwy do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Austria 15.07.2007 Larwa Fot. gernotkunz

Niemcy 12.08.2010 larwa Fot. gernotkunz


avidal

Leave a Reply