Oligomerus brunneus – Kołatek brunatny

Anobiidae – Kołatkowate
Ciało walcowate, dość smukłe w porównaniu z niektórymi innymi gatunkami z podrodziny Anobiinae. Wierzch ciała skąpo i krótko owłosiony. Oczy nagie. Przedplecze czerwonobrunatne, z przodu silnie łukowato zaokrąglone, rozszerzające się ku tyłowi; tylna krawędź równa lub nieco szersza od podstawy pokryw. Pokrywy rdzawobrunatne, ich punktowanie niezbyt regularne – miejscami punkty dublują się w rzędach. Czułki 10-członowe, u obu płci nitkowate.

Niemcy – Hürth 23.06.2019 Fot. Marek R. Swadzba

Niemcy – Hürth 23.06.2019 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany, nieliczny
  2. Biotop. Lasy, sady, parki, ogrody, aleje ze starymi drzewami
  3. Wymiary. Długość ciała 5-6.5 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce na rozproszonych stanowiskach
  6. Pokarm. Imagines żywią się martwym, przegrzybiałym drewnem. Ksylofagiczne larwy żerują w suchym, martwym drewnie rozmaitych drzew liściastych
  7. Podobne. U drugiego krajowego gatunku z rodzaju – Oligomerus ptilinoides – przedplecze jest najszersze w połowie długości, punty na pokrywach nie dublują się w rzędach, a czułki są 11-członowe. Podobne są także niektore inne gatunki z rodziny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. O. brunneus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply