Ptinus coarcticollis

Anobiidae – Kołatkowate
Dawniej w rodzinie Ptinidae zdegradowanej obecnie do rangi podrodziny Ptilinae.
Głowa szeroka, czarna. Oczy samicy znacznie mniejsze i bardziej sklepione od wyłupiastych oczu samca. Przedplecze brunatnoczarne z dwiema parami białych plamek. Scutellum szczelnie pokryte białymi łuskami. Pokrywy brunatnoczarne z licznymi, drobnymi plamkami z białych łusek, które zwłaszcza u samicy tworzą rozmyta przepaskę poprzeczną w tylnej części pokryw. Pokrywy samicy zwarte i pękate. Pokrywy samca wydłużone, wyraźnie rozszerzające się w części wierzchołkowej. Samica nielotna, samiec potrafi latać. Nogi i czułki czerwonobrązowe, u samca zauważalnie dłuższe.

Nisko 25.01.2023 ♂ Fot. Marcin Szot

Nisko 25.01.2023 ♂ Fot. Marcin Szot

Nisko 25.01.2023 ♂ Fot. Marcin Szot

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany
  2. Biotop. Głównie lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 2.9-4.1 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Podkarpackie
  6. Pokarm. Larwy żerują w drewnie drzew liściastych i iglastych, zwłaszcza w dębach i sosnach
  7. Podobne. Najłatwiej pomylić go z Ptinus capellae – samica różni się długością owłosienia pokryw i mniej wyrazistymi białymi plamkami na przedpleczu (niektóre osobniki w ogóle nie maja takich plamek), natomiast samiec ma czerwonobrązowe pokrywy. Gatunek ten nie występuje w Polsce
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marcin Szot
  9. P.coarcticollis w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply