Ptinus raptor – Pustosz chlubnik

Anobiidae – Kołatkowate
Dawniej w rodzinie Ptinidae zdegradowanej obecnie do rangi podrodziny Ptininae.
Głowa szeroka, równa szerokości nasadzie przedplecza. Przedplecze brązowoczerwone z dwiema żółtawymi, owalnymi, dużymi plamami. Pokrywy z dwoma parami białych, rozmytych przepasek poprzecznych, które u samców mogą zanikać. Nogi czułki żółtobrązowe; uda zauważalnie zgrubiałe.

Park Piłsudksiego 08.05.2016

Łódź – Park Piłsudskiego 08.05.2016 ♀

  1. Liczebność. Nieczęsty
  2. Biotop. Głównie pomieszczenia gospodarcze – stajnie, stodoły, szopy itp. Także ule i próchnowiska oraz dziuple
  3. Wymiary. Długość ciała 2.5-4 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Pyłek, szczątki organiczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Larwy saprofagiczne
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z podrodziny, które różnią się m.in. ubarwieniem ciała (czułki, brak plam na przedpleczu, barwa i kształt przepasek na pokrywach)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. P.raptor w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply