Apion rubiginosum – Pędruś rubinowy

Apionidae – Pędrusie
Ciało pomarańczowo-czerwone. Ryjek długi, lekko wykrzywiony do dołu, o długości równej mniej więcej długości przedplecza. Skronie relatywnie krótkie.

Łuków 18.08.2009 Fot. Ricosz

  1. Status. Pospolity i liczny w całym kraju
  2. Biotop. Łąki, nieużytki, doliny rzeczne i inne biotopy z roślinami żywicielskimi; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 2.5-3.2 mm
  4. Aktywność. Marzec – październik
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na szczawiach; larwy rozwijają się w galasach na korzeniach rośliny żywicielskiej
  7. Podobne. Pozostałe czerwone, krajowe pędrusie (jeszcze 4 gatunki) różnią się długością ryjka (krótszy od przedplecza u Apion haematodes) i kątem zakrzywienia ryjka (silniej zakrzywiony u Apion frumentarium, który ma także dłuższe skronie)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. A.rubiginosum w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply