Odonteus armiger – Bawolec trzyróg

Bolboceratidae – Grzybolcowate
Ciało matowo czarne lub brunatne, zwarte, sylwetka nieco wyniesiona. Czoło samca z cienkim, skierowanym ku tyłowi wyrostkiem o ruchomej podstawie (!) Na przedpleczu dwa krótsze wyrostki również skierowane ku tyłowi oraz dwa małe guzki. Czoło samicy bez „rogu”, a tylko z dwoma małymi guzkami.

Kalwaria Pacławska 18.06.2009 Fot. Rafał Celadyn

Kalwaria Pacławska 18.06.2009 ♂ Fot. Rafał Celadyn

Cieszyn 13.06.2020 ♂ Fot. Aleksander Dorda

Kalwaria Pacławska 18.06.2009 Fot. Rafał Celadyn

Kalwaria Pacławska 18.06.2009 ♂ Fot. Rafał Celadyn

  1. Status. Rzadki, obserwowany sporadycznie
  2. Siedlisko. Lasy dębowe, ich skraje i łąki z nimi graniczące, krzewiaste ugory, doliny rzeczne; aktywny o zmroku i w nocy, chętnie leci do światła
  3. Wymiary. Długość ciała 8-10 mm
  4. Aktywność Maj – wrzesień; kulminacja pojawu w czerwcu, lipcu i na początku sierpnia
  5. Lokalizacja. Podkarpackie, śląskie
  6. Pokarm. Podziemne owocniki grzybów; wymienia się tęgoskóry
  7. Podobne. Nieco podobny jest krowieńczak Copris lunaris
  8. Uwagi. Bawolca odnaleźli Aleksander Dorda Rafał Celadyn
  9. O.armiger w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply